Privacyverklaring

De Reclamedragers hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We hebben dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij omgaan met de persoonlijke informatie van de gebruikers van de websites van De Reclamedragers en VlaggenEnMasten.nl.

Voor vragen met betrekking tot ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen, ook over eventuele zorgen of klachten die u heeft met betrekking tot het vergaren, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie of iets in dit privacybeleid, of als u veiligheidsschendingen aan ons wilt melden, neem dan contact op: info@DeReclamedragers.nl, of bel: 010-2353070.

Informatie die we verzamelen

Persoonlijke informatie

"Persoonlijke informatie" betekent informatie die iemand in staat stelt om u te identificeren of contact met u op te nemen, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere niet-openbare informatie over u, die geassocieerd is met of gekoppeld wordt aan een van de voorgaande gegevens. We kunnen ook indirect persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals informatie die we van u van uw computer hebben gekregen met betrekking tot uw gebruik van de website. We kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen wanneer u onze website gebruikt:

Automatische informatie

Wij ontvangen en bewaren bepaalde soorten informatie die automatisch via technologie wordt verzameld wanneer u met ons communiceert. Wij gebruiken bijvoorbeeld, net als veel andere websites, cookies en wij verkrijgen bepaalde soorten informatie via verkeersgegevens wanneer uw webbrowser onze website bezoekt. Sommige van deze automatische informatie kan in sommige omstandigheden persoonlijke informatie bevatten. Voor zover wij automatische informatie koppelen aan persoonlijke informatie, zullen we deze als persoonlijke informatie behandelen.

Persoonlijke informatie die is verzameld of ontvangen van derden

We werken nauw samen met externe partijen (waaronder zakenpartners, onderaannemers, reclame netwerken, analyseproviders, aanbieders van zoekinformatie) om ons te helpen de websites te beheren en de diensten te leveren aan u. We ontvangen mogelijk beperkte informatie over u van hen.

Hoe we de persoonlijke informatie gebruiken die we verzamelen

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie, inclusief uw inhoud, voor de volgende doeleinden:

We gebruiken mogelijk niet al uw persoonlijke informatie voor alle beschreven doeleinden.

We gebruiken automatische informatie om trends te analyseren, de websites te beheren, gebruikersactiviteiten op de websites te volgen, en voor promotie van producten en diensten van De Reclamedragers.

We kunnen anonieme gegevensbestanden van persoonlijke informatie maken door informatie (zoals uw naam) uit te sluiten die de gegevens persoonlijk identificeerbaar maakt. We gebruiken dergelijke anonieme gegevensrecords om zoekgedrag en gebruikspatronen te analyseren, zodat we de inhoud van onze diensten en de navigatie op de websites kunnen verbeteren. We behouden het recht voor om anonieme gegevens voor welk doel dan ook te gebruiken en naar eigen goeddunken anonieme gegevens aan derden bekend te maken.

Hoe we uw persoonlijke informatie delen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of anderszins verspreiden aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze andere bedrijven, zoals VlaggenEnMasten.nl. Deze zullen ermee instemmen om de persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid te behandelen.

Persoonlijke gegevens kunnen voor verdere verwerking ook worden overgedragen aan derden die voor of namens ons handelen. De verwerking zal in overeenstemming zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of anderszins toegepast, zoals het leveren van diensten, het evalueren van het nut van deze website, marketing, datamanagement of technische ondersteuning. Met deze externe partijen is afgesproken om alleen persoonlijke informatie te gebruiken voor de overeengekomen opzet, en niet om uw persoonlijke informatie aan derden te verkopen, en niet om deze aan derden te onthullen, behalve zoals wettelijk vereist is, zoals vermeld in dit privacybeleid.

Persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij, bijvoorbeeld wanneer een van de sites of een deel ervan en de klantgegevens die ermee verbonden zijn, worden verkocht, toegewezen of overgedragen. Indien we dit doen zullen we de koper, rechtverkrijgende of verkrijger verplichten om persoonlijke informatie te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid. Ook persoonlijke informatie kan worden bekendgemaakt aan een derde partij als we hiertoe verplicht zijn vanwege een toepasselijke wet, verzoek van een rechtbank of overheidsvoorschriften, of indien openbaarmaking anderszins noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijke of andere juridische onderzoek of procedure hier of in het buitenland.

Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen of openbaarmaking, hebben we toepasselijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te bewaken.

Sites van derden

De website kan links naar websites van derden bevatten, of websites van derden kunnen in een andere vorm worden geassocieerd met de websites van De Reclamedragers. De Reclamedragers is niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken die door de eigenaren wordt toegepast op websites van derden. Raadpleeg de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites van derden voorafgaand aan gebruik.

Uw keuzes met betrekking tot uw persoonlijke informatie

VlaggenEnMasten.nl maakt gebruik van cookies om u optimaal van dienst te kunnen zijn. verberg melding